Divagació gratuïta

El parlament d’Escòcia ha rebut un premi, o dos, no ho sé del cert. En tot cas parlo del James Stirling, reconeixement pòstum a l’obra d’en Miralles, que porta el nom d’un altre arquitecte que hauria d’estar viu. Big Jim.
En realitat els premis no signifiquen res.
Se’n pot parlar molt, del projecte. Ara mateix, sobre el seu sentit narratiu. Sobre la seva cohesió a través d’un discurs pur que es legitima mentre hom va passejant. Que es construeix, en definitiva, separant l’edifici de molts d’altres que tenen el discurs narratiu a posteriori, separat i deslligat de la seva realitat física.
Molts de bons projectes que, massa sovint, s’han titllat d’irracionals, tenen aquest tipus d’estructura interna. Penso en alguns gratacels de New York, sempre allunyats, a més, de la idea del passeig arquitectònic que sí lliga molts dels edificis de Miralles. El modernisme. Alguna arquitectura clàssica. Els balnearis…
Així, segons quina arquitectura es passeja pel tall d’una navalla que separa dos móns: el de la narració construïda i el de la narració desconectada d’un edifici que pretén cohesionar-se d’aquesta manera.
El perill de l’arquitectura basada en els espais, més estàtica, és el de la monotonia. El de la falta de tensió, d’intensitat. I l’ortogonalitat, llavors, no garanteix res. Ni tan sols les proporcions. Torçar les columnes en relació a les càrregues. Aprimar-les segons el pes que suporten, o dimensionar-les a pandeig. Torçar les parets en relació als moviments dels usuaris.
La irracionalitat potser sigui una mirada sense dades, o cobarda.
O un error.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

RCR arquitectes

visita a una obra Ahir vaig ser a Manlleu.
Guarderia acabada i entregada, piscines en obres amb una estructura que recorda una mica el polisportiu d’Herzog de Meuron a Basilea, tranquila, gairebé al límit d’esdevenir anodina, per jugar-se tota la qualificació espacial, tota la càrrega arquitectònica, amb una façana que promet aquella vibració que tenen les seves últimes obres, aquell controlar el perímetre d’una forma que cada cop és menys pura i deixar les superfícies gairebé com si es tractés d’una obra d’op-art. Suposo. La guarderia… el mateix. Un molt bon edifici (que no vaig poder visitar per l’interior), amb una certa complexitat volumètrica que ve donada per ajuntar diferents prismes, que gairebé mai (o potser mai) s’acaben maclant ,alguns d’ells deixats a una alçada suficient per que hi passi un nen petit però no un adult. El joc d’escales era estimulant. La vibració vé assegurada per una tanca pintada d’un color platejat bastant lleig, però absolutament integrada a la resta de l’edifici, a base de rodons de diferents diàmetres soldats molt propers entre ells amb una pauta variable que la vista no reconeix massa bé. Rera d’ells, queden retallats contra el cel els volums de les classes, aplacats amb vidres de colors diferents, i, entre volum i volum, i a d’altres llocs de l’edifici, remats a base de xapes d’acer galvanitzat, del cutre i simplement roblonat, gairebé a sac, col.locat sempre com a material de transició, gairebé arreu on no hi ha vidre. L’accés ve donat per un pali en forma d’L, que deixa l’alçat frontal a una alçada només practicable pels nens petitons. Aquest pali té els laterals, també, amb un gruix constructiu considerable, aplacats del mateix cutre-acer galvanitzat que tan bon contrast ja amb la resta de l’edifici. Sembla que han jugat amb un material car i un de barat posats per costat. L’edifici queda al costat del cementiri, a un carrer assimètric amb plataners crescuts. Vaig ser a Olot, fa mesos. Les Cols. Entre per la cara nord de l’edifici, sobre aigua. Parets i sostre estan estucats amb un estucat de gra gruixut i pintats de blanc o d’un crema molt suau. I les cintes metàl.liques. RCR semblen explorar la vibració als seus últims projectes.

Posted in Uncategorized | Leave a comment