Monthly Archives: February 2019

La Tomba i el Monument invisible

Una introducció Adolf Loos considerava la Tomba i el Monument com les dues expressions més pures de l’arquitectura. Aventuro tres perquès: U, en aquests dos organismes la funció i l’emoció es confonen. O l’emoció és la funció. Dos, són formes … Continue reading

Posted in Arnold Böcklin, Barcelona, crítica, Josep Maria Pericas | Tagged , , , , | 1 Comment