Monthly Archives: December 2016

Salón de Repúblicas 2/2

Posted in crítica, Cruz & Ortiz | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Salón de Repúblicas 1/2

El Museu del Prado de Madrid afronta la seva segona ampliació important en pocs anys reciclant un edifici ubicat un centenar o dos de metres a l’esquena de l’actual seu, més un complex d’edificis que no pas una sola instal·lació … Continue reading

Posted in crítica, Prado, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment