Monthly Archives: May 2015

Entrevista a Rodrigo Vargas 2/3

Rodrigo Vargas: Al meu paper com a urbanista a Angola, inevitablement arrossego el precepte europea de la ciutat compacta, i per suposat, les meves vivències personals. És molt difícil treure’s de sobre aquest bagatge cultural. Les ciutats angoleses són molt … Continue reading

Posted in entrevistas, Rodrigo Vargas | Tagged , | Leave a comment