Monthly Archives: April 2015

La privatització de la democràcia

Una Metròpoli no colonitza per a respectar singularitats culturals, no fotem. Els territoris s’ocupen en vistes de la seva explotació, habitats per oportunistes o colonitzadors amb voluntat de fugida endavant que negocien el seu benestar entre la creació una paròdia … Continue reading

Posted in Chandigarh, crítica, Le Corbusier | Tagged , , | 2 Comments