Monthly Archives: January 2014

La propietat de l’aire

SANAA, Park Café. Foto Audun Hellemo Solem citar la Grècia clàssica com un dels orígens del pensament occidental sense ser massa conscients del xoc cultural que ens representa imaginar les condicions de vida dels seus habitants. El seu sistema religiós, … Continue reading

Posted in crítica | Tagged , , , , | 2 Comments

El pont com a lloc

Els arquitectes tendim, per formació, a una aproximació al projecte que redueixi a zero les decisions arbitràries fins a l’extrem de considerar com a projecte ideal aquell que és regit, des de l’escala urbana fins als detalls constructius (fins a … Continue reading

Posted in crítica | Tagged , , | Leave a comment