Monthly Archives: October 2013

Variacions sobre el conseqüent: notes a una conferència de Juan Navarro Baldeweg

El passat 15 d’octubre, l’arquitecte Juan Navarro Baldeweg va impartir la lliçó inaugural del present curs a l’ETSA de Barcelona sota el títol Variaciones sobre lo antecedente, on va repassar aquesta noció a través de dues obres recents, la Biblioteca … Continue reading

Posted in crítica | Tagged | Leave a comment

SANAA i la tensió superficial

Collages i fragments de foto: Jaume Prat, sobre el llibre SANAA works 1995-2003, TOTO Shuppan ed. Es defineix la viscositat com l’oposició d’un fluid en moviment a ser deformat tangencialment. La viscositat de l’aigua, que la nostra experiència ens fa … Continue reading

Posted in crítica | Tagged | Leave a comment