Monthly Archives: September 2013

Vectors d’aproximació

A 1981, el director de cine britànic Hugh Hudson fixa la manera de rodar un esdeveniment esportiu amb la seva pel·lícula Chariots of fire. La pel·lícula reflexiona, a través de la relació dels dos protagonistes (els personatges reals Harold Abrahams, … Continue reading

Posted in crítica | Leave a comment

Transportar sensacions

L’Institut d’Estudis Catalans defineix habitar com viure i estar. Com si el terme fos el fidel d’una balança que equilibra, ajunta, activa i dona sentit a aquests termes, complementant la seva vessant biològica amb la cultural. Convertint l’acte en una … Continue reading

Posted in crítica, RCR arquitectes, Workshop LABA-RCR | Tagged , | 1 Comment