Monthly Archives: July 2012

Iñaqui Carnicero, Ignacio Vila, Alejandro Viseda: Matadero de Madrid, Nau 16 3_4

A l’article anterior he descrit la nau que un es troba quan viatja al Matadero. Pocs cops un projecte es materialitza com s’ha projectat inicialment. La nau 16 actual és el producte d’una jerarquia de decisions intel•ligents preses per l’equip … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment