Monthly Archives: June 2012

Vogadors

El dilluns, 4 de juny, es va presentar el Pavelló Català de la Biennal de Venècia d’aquest any al Col•legi d’Arquitectes. El primer pavelló català a la Biennal. Tenint en compte les circumstàncies polítiques actuals, el pavelló representa, fins on … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Iñaqui Carnicero, Ignacio Vila, Alejandro Viseda: Matadero de Madrid, Nau 16 1_4

El Matadero de Madrid és una d’aquelles iniciatives urbanes que dignifiquen una ciutat. El recinte original, construït per Luís Bellido amb l’assistència de l’enginyer José Eugenio Ribera, conegut pel seu us virtuós del formigó armat, singularment pel pont de Maria … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment